O Stop TTIP

Jesteśmy stowarzyszeniem ponad 500 europejskich organizacji prowadzących kampanie i akcje przeciw TTIP i CETA. Wierzymy, że te dwie umowy handlowo-inwestycyjne muszą zostać zatrzymane, ponieważ stanowią zagrożenie dla demokracji, rządów prawa, środowiska naturalnego, zdrowia, usług publicznych, a także dla praw konsumenckich i pracowniczych. Więcej szczegółów w krótkim wprowadzeniu.

Samodzielna Europejska Inicjatywa Obywatelska

Samodzielna Europejska Inicjatywa Obywatelska (European Citizens’ Initiative, ECI) STOP TTIP zbierała podpisy przeciw TTIP i CETA od 7. października 2014 do 6. października 2015. W ciągu jednego roku 3 284 289 obywateli europejskich podpisało ECI, wysyłając wyraźny sygnał przeciwko TTIP i CETA. Osiągnęliśmy kworum w aż 23 państwach członkowskich. Kworum to minimalna liczba podpisów, która musi zostać zgromadzone w przynajmniej siedmiu państwa członkowskich UE, aby ECI mogła zakończyć się powodzeniem. Więcej szczegółowych wyników we wpisie na blogu.

Human_Chain_end

TTIP i CETA są przygotowywane za zamkniętymi drzwiami. Po stronie Unii Europejskiej to Komisja Europejska jest odpowiedzialna za negocjacje i zawarcie tych umów.Jak możemy bezpośrednio wpłynąć na Komisję Europejską? Jak na razie, jedyne dostępne narzędzie to Europejska Inicjatywa Obywatelska (European Citizens’ Initiative, ECI), którą można wykorzystać, aby wezwać Komisję Europejską do podjęcia tematu i wprowadzenia zmian prawnych. Udane ECI wymusza także wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim.

15. lipca 2014 złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o rejestrację naszej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI) “Stop TTIP”. Wtedy stało się coś niedspodziewanego: Komisja Europejska odrzuciła nasz wniosek o rejestrację, używając dwóch argumentów: Po pierwsze, Komisja twierdzi, że mandaty negocjacyjne dotyczące TTIP i CETA nie stanowią aktów prawnych, lecz wewnętrzne akty przygotowawcze między instytucjami UE, a zatem nie są podważalne poprzez ECI. Po drugie, Komisja utrzymuje, że nie może składać propozycji ratyfikacyjnych o negatywnym charakterze i dlatego nie może spełnić żądania ECI, aby przerwać negocjacje CETA i TTIP. Uważamy, że te argumenty są oparte na chwiejnych podstawach prawnych i są politycznie umotywowane. Możesz znaleźć szczegółowe wyjaśnienie tutaj.

Pozew przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości

10. listopada 2014 koalicja “Stop TTIP” wytoczyła sprawę Komisji Europejskiej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jeżeli zakończy się powodzeniem, ta inicjatywa zmusiłaby Komisję do zrewidowania swojej polityki w obszarze tych umów oraz do przeprowadzenia wysłuchania w Parlamencie Europejskim.

– Podstawowe informacje o pozwie przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości
– Opinia prawna dotycząca dopuszczalności Europejskiej Obywatelskiej Inicjatywy przeci TTIP i CETA wydana przez Bernharda Kempena, profesora prawa z Uniwersytetu w Kolonii

Prowadzimy naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską bez pozwolenia z Brukseli, więc nazwaliśmy ją samodzielną Europejską Inicjatywą Obywatelską (self-organised European Citizens’ Initiative, sECI). Uważamy, że naszym demokratycznym prawem jako obywateli europejskich jest współdecydowanie w sprawach, które nas dotyczą. Zarówno TTIP, jak CETA będą miały głęboki wpływ na nasze życie i nasze społeczeństwo.

Europejska Inicjatywa

Zbieranie podpisów pod samodzielną ECI zakończyło się 6. października 2015 (żeby zobaczyć wyniki, kliknij tutaj). Mimo to zdecydowaliśmy kontynuować zbieranie podpisów, ponieważ TTIP i CETA nie zostały jeszcze pokonane.

Podczas zbierania podpisów, rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli o tych umowach handlowych albo nie wiedzą, jakie efekty będą one mieć. Badania opinii publicznej pokazały, że im więcej ktoś wie o TTIP i CETA, tym bardziej prawdopodobne, że będzie przeciwko tym umowom.

Pomóż naszemu ruchowi przeciw TTIP i CETA stać się jeszcze większą i skuteczniejszą kampanią. Podpisz się pod Europejską Inicjatywą i pomóż innym dowiedzieć się o niej!

 

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących kampanii:

Co zrobiliście z podpisami zebranymi pod (samodzielną) ECI?

Od 7.10.2014 do 6.10.2015 zebraliśmy około 3,3 miliona podpisów pod samodzielną Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciw TTIP i CETA. 7. października 2015, w ramach akcji w Brukseli, przekazaliśmy podpisy Komisji Europejskiej. Prosimy ich o zatrzymanie negocjacji w sprawie TTIP i nieratyfikowanie CETA (porozumienia o handlu z Kanadą). Co więcej, żądamy aby Komisja Europejska traktowała nas jak zwykłą Europejską Inicjatywę Obywatelską (ECI). To znaczy, że oczekujemy od Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi i publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim. We wrześniu 2014 Komisja Europejska odrzuciła rejestrację oficjalnej ECI. Ponieważ uważamy tę decyzję za politycznie umotywowaną i opartą na chwiejnych podstawach prawnych, skarżymy tę decyzję w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (European Court of Justice, ECJ).

Co się będzie dalej działo z “Zatrzymaj TTIP” po zakończeniu samodzielnej ECI?

Samodzielna Europejska Inicjatywa Obywatelska (sECI) była najważniejszą działalnością stowarzyszenia Stop TTIP. W naszej samodzielnej ECI przestrzegaliśmy reguł ustalonych przez Komisję Europejskiej dla zwykłej ECI. Zaczęliśmy 7. październka 2014, dlatego sECI skończyła się 6. października 2015.

Mimo to, Stop TTIP będzie żyło dalej. TTIP i CETA nie zostały jeszcze zatrzymane. I dlatego będziemy dalej zbierać podpisy przeciwko tym umowom, tyle że pod nową nazwą: od zakończenia sECI nie jesteśmy już Europejską Inicjatywą Obywatelską. Kontynuujemy jako “Europejska Inicjatywa”. Ponadto, poza kontynuowaniem zbierania podpisów, będziemy tworzyć kolejne okazje dla obywateli, by mogli aktywnie działać przeciwko TTIP i CETA. Więcej informacji wkrótce.

Dlaczego kontynuujecie kampanię “Zatrzymaj TTIP”?

Chociaż nasza zbiórka podpisów osiągnęła świetne rezultaty – zebraliśmy 3 284 289 podpisów i kworum w 23 państwach (wymaganych było 7) – TTIP i CETA nie zostały jeszcze pokonane. UE kontynuuje negocjacje, a zwolennicy wciąż reklamują te umowy handlowe. Nasz sprawa w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości także nie została jeszcze rozpatrzona. Dlatego ciągle jest bardzo ważne, żeby pokazywać, jak wielu ludzi jest przeciwko tym umowom handlowym.