Finansowanie

Jak jest finansowane Stop TTIP?

Całkowity budżet Stop TTIP na 20 miesięcy kampanii wynosi 475’000 €. Obejmuje to 2 miesiące przygotowań, 12 miesięcy zbierania podpisów i 6 miesięcy na działania uzupełniające.

Skąd się biorą te pieniądze?

Całkowity budżet (na 20 miesięcy): 475’000 €

Donacje: 198’000 €(42%)
Fundacje: 145’000 € (30%)
Organizacje wspierające: 132’000 €(28%)