Strefy wolne od TTIP – mobilizacja trwa!

Nils Loret, koordynator Europejskiej Sieci na Rzecz Stref Wolnych od TTIP

TTIPfreezone

Już ponad 1500 miast i społeczności w Europie ogłosiło, że są “strefami wolnymi od TTIP” albo że mają się przed TTIP na baczności, a mobilizacja nie zwalnia tempa. Każdego dnia nowe miasta i regiony stają się strefami wolnymi od TTIP. Jednym z bardziej znanych przepadków jest hrabstwo Calre, pierwsz strefa wolna od TTIP w Irlandii! Inne strefy wolne od TTIP to m.in. Birmingham w UK i Amsterdam w Holandii.

Miliony Europejczyków mieszka teraz w strefie wolnej od TTIP. Jednak wiele obszarów czeka na wyzwolenie od TTIP i CETA. Jest jasne, że te umowy handlowe będą mieć katastroficzne skutki na poziomie lokalnym. Rezygnacja z norm ochrony środowiska, prywatyzacja usług publicznych i otwarcie rynków publicznych na większą międzynarodową konkurencję stanowią atak na prawa socjalne i środowiskowe, na demokrację i na rozwój lokalny. Będzie to mocne uderzenie dla społeczności. A wszystko to dla korzyści międzynarodowych korporacji, które – jak wiemy – nie troszczą się przesadnie o skutki, jakie ich działania mają na życie ludzi. Co więcej, nie ma żadnego dowodu na to, że umowy handlowe będą miały jakikolwiek pozytywny wpływ na poziomie lokalnym. Wręcz przeciwnie, analizy przewidują na masowe zwolnienia w Europie, jak również na destabilizację małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównym źródłem zatrudnienia w Europie.

Z wyżej wymienionych powodów, mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii i Zjednoczonego Królestwa rozpoczęli kampanie i codziennie pracują nad tym, żeby zmobilizować lokalne społeczności przeciw TTIP i CETA.

Miasta wolne od TTIP są cennym atutem w walce przeciw umowom o wolnym handlu. Żeby zmobilizować do aktywnego oporu wobec tych traktatów i do promocji lokalnych alternatyw, w połowie kwietnia w okolicach Barcelony zostanie zorganizowane paneuropejskie spotkanie. Będzie to wyjątkowy moment w mobilizacji społeczności lokalnych przeciw TTIP i CETA, który scementuje więzi między miastami przeciwnymi tym traktatom i da szanse wywarcia presji na partie polityczne, rządy i instytucje europejskie.

Możemy pokonać TTIP i CETA tylko poprzez powszechną mobilizację. Ty też może zaprosić Swoich lokalnych przedstawicieli o wniesienie wniosku o ogłoszenie twojego miasta albo regionu “strefą wolną od TTIP”.