EIO się skończyła, zbieranie podpisów trwa

W lipcu 2014 Stop TTIP złożyło wniosek o przeprowadzenie oficjalnej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO, ECI). Wniosek ten został odrzucony przez Komisję Europejską, która oparła swoją decyzję na chwiejnych podstawach prawnych. Zaskarżyliśmy tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (European Court of Justice, ECJ), a sprawa ciągle się toczy. Na początku października 2014 zdecydowaliśmy nie czekać na wyrok Trybunału i rozpocząć oddolnie zorganizowaną (samodzielną) Europejską Inicjatywę Obywatelską. Zobowiązaliśmy się przestrzegać zasad, jakim podlega oficjalna EIO, tak ściśle, jak to możliwe. Tak właśnie zrobiliśmy: zebraliśmy ponad trzy miliony podpisów i zebrać kworum podpisów w 23 państwach członkowskich (wymóg to 7). Podpisy były zbierane dokładnie przez rok, zgodnie z regułami oficjalnej EIO. Dlatego zbieranie podpisów pod samodzielną EIO skończyło się 6 października 2015.

Mimo to zdecydowaliśmy kontynuować zbieranie podpisów. TTIP i CETA nie zostały jeszcze pokonane, a ponadto wielu naszych zwolenników o to prosiło o kontynuację tego przedsięwzięcia. Tak więc będziemy to nadal robić. Jednak nasza zbiórka podpisów nie będzie już samodzielną EIO, i dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy. Teraz będziemy ją nazywać Europejską Inicjatywą.

Na zakończenie z głębi serca dziękujemy wszystkim Wam, którzy przyczyniliście się do gigantycznego sukcesu samodzielnej EIO! Stop TTIP będzie kontynuowane, a my obiecujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby pokonać TTIP i CETA.

Human_Chain_end

EIO – wyniki ilościowo

Ostateczny wynik: 3’284’289

Gdybyśmy utworzyli ludzki łańcuch z wszystkimi, którzy podpisali EIO, to byłby on długi na 4895 km. To wystarczy, by na połączyć na przykład Gibraltar z kołem podbiegunowym w północnej Finlandii albo Cypr z najdalej wysuniętym na północ krańcem Szkocji.

Liczba wspierających organizacji w momencie zamknięcia EIO: 515 z 28 krajów UE

Wyniki w różnych państwach członkowskich UE:

Suma Kworum krajowe* osiągniety % kworum krajowego Liczba podpisów ciągle brakujących do kworum
AT (Austria) 142.971 13.500 1059,04% -129.471
BE 64.614 15.750 410,25% -48.864
BG 34.088 12.750 267,36% -21.338
CY 1.618 4.500 35,96% 2882
CZ 20.132 15.750 127,82% -4.382
DE 1.577.042 72.000 2190,34% -1.505.042
DK 21.066 9.750 216,06% -11.316
EE 2.901 4.500 64,46% 1.599
ES 90.868 40.500 224,37% -50.368
FI 37.378 9.750 383,37% -27.628
FR 360.227 55.500 649,06% -304.727
GB 501.819 54.750 916,56% -447.069
GR 44.788 15.750 284,37% -29.038
HR (Chorwacja) 10.373 8.250 125,73% -2.123
HU 20.821 15.750 132,20% -5.071
IE 17.055 8.250 206,72% -8.805
IT 72.238 54.750 131,94% -17.488
LT (Litwa) 3.133 8.250 37,98% 5.177
LU 10.967 4.500 243,72% -6.467
LV (Łotwa) 1.371 6.000 22,85% 4.629
MT 1.118 4.500 24,84% 3.382
NL 110.144 19.500 564,84% -90.644
PL 44.282 38.250 115,77% -6.032
PT 19.927 15.750 126,52% -4.177
RO 25.130 24.000 104,71% -1.130
SE (Szwecja) 25.984 15.000 173,22% -10.984
SI (Słowenia) 11.705 6.000 195,08% -5.705
SK 10.528 9.750 107,98% -778
3.284.289

* Co to jest “kworum krajowe”? Kworum to minimalna liczba podpisów (“kworum krajowe”), która musi zostać zgromadzone w przynajmniej siedmiu państwach członkowskich UE, aby EIO mogła zakończyć się powodzeniem. UE ustala minimalną liczbę podpisów w zasadach EIO na podstawie liczby Europosłów dany kraj deleguje do Parlamentu Europejskiego (która z kolei odpowiada w przybliżeniu liczbie ludności).