Barcelona: pierwszy krok ku europejskiemu ruchowi miejskiemu.

AlcaldesTTIPFreeZone_zpsshpnawkk-600x336

Ponad 40 burmistrzów i przedstawicieli samorządów odpowiedziało na apel wystosowany przez hiszpańską organizację NoalTTIP, kampanie europejskie i Radę Miasta Barcelony. Ponadto, ponad 200 przedstawicieli ruchów społecznych, organizacji ochrony środowiska, związków zawodowych, zrzeszenia taksówkarzy, rolników, jak również partie polityczne i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, przyłączyli się do dwudniowej akcji. Było to pierwsze spotkanie, które zjednoczyło różne grupy pod jednym hasłem: obrona lokalnej demokracji przeciwko zyskom globalnych korporacji.

Dnia 21 kwietnia odbyła się dyskusja okrągłego stołu z udziałem 40 samorządów, co zaowocowało podpisaniem wspólnego porozumienia: Deklaracji barcelońskiej. Deklaracja ta wzywa do zawieszenia toczących się negocjacji w sprawie umów TTIP i TiSA oraz do odrzucenia ratyfikacji CETA. Debata umożliwiła zabranie głosu przedstawicielom lokalnych społeczności, które już teraz doświadczają wielu trudności we wdrażaniu polityk wspierających lokalną gospodarkę i dobrobyt mieszkańców. Czterdziestu przedstawicieli oceniło umowę TTIP jako zagrożenie, które w przyszłości ogranicza suwerenność lokalnych społeczności. Deklaracja jest nie tylko wyrazem sprzeciwu wobec wyżej wymienionych umów, ale zawiera także propozycje wniosków i rozwiązań alternatywnych, wypracowanych na poziomie lokalnym.

W drugim dniu spotkania, samorządowcy, posłowie, eksperci i aktywiści działający w kampanii w całej Europie mieli możliwość wymiany informacji i omówienia potencjalnych zagrożeń, jakie umowy te stanowią dla lokalnej suwerenności. Powstały różne grupy robocze mające na celu: rozszerzenie stref wolnych od TTIP, CETA i TiSA, zapewnienie przepływu informacji do obywateli, zaangażowanie innych ważnych grup (małych i średnich firm, sektora rolniczego, trzeciego sektora, itp.) oraz promocja środowisk wspierających społeczne i gospodarcze rozwiązania alternatywne.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się w piątkowy wieczór otwartym dla publiczności wydarzeniem, poprowadzonym przez wiceburmistrza Gerardo Pisarellego i przedstawicieli Hiszpanii, Katalonii i europejskich aktywistów prowadzących kampanię przeciwko TTIP, CETA i TiSA. Częścią wydarzenia był koncert na wolnym powietrzu w pobliżu Łuku Triumfalnego Barcelona, na którym Che Sudaka wystąpił dla tysięcy ludzi.

To dwudniowe spotkanie świadczy o woli lokalnych władz do dołączenia do koalicji, która nie tylko przeciwstawia się owym umowom, ale która powie: TAK, potrafimy bronić podstawowych praw wspólnych dla wszystkich przed umowami handlowymi, które prywatny zysk i chciwość stawiają ponad interesem społeczności. Spotkanie było też okazją do umocnienia współdziałania różnych organizacji społecznych i instytucji pod wspólnym szyldem walki przeciwko umowom TTIP, CETA i TiSA.

Kolejne etapy

W czasie spotkania Rada Miasta Grenoble zaproponowała, że będzie gospodarzem drugiego spotkania paneuropejskiego samorządowców. Do tego czasu, kontynuowane bedą kampanie lokalne tak, aby umacniać wspólne działania miast sprzeciwiających się umowom.

Jeśli chodzi o Deklarację, Rada Miasta Barcelony utworzy na swojej stronie internetowej stronę zawierającą informacje o wydarzeniu, w tym tekst Deklaracji oraz zebrane podpisy. Ponadto, przy stoliku europosłów, powstał wniosek, aby ci ostatni przedstawili Deklarację w Parlamencie Europejskim.

Protokół ze spotkania zostanie rozesłany w ciągu kilku dni, powstanie również nowa strona internetowa, aby ułatwić przepływ informacji i dostęp do nich: TU

Więcej informacji o inicjatywie #BCNnoTTIP: TU

Autor: Lucía Bárcena Menéndez