Waarom CETA CHECK?

De Europese Unie is verantwoordelijk voor wetten en beslissingen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Zo kan de Unie in naam van de 28 lidstaten onderhandelen over internationale handelsakkoorden en deze sluiten – zoals de inmiddels beruchte handelsovereenkomsten met de VS en Canada: TTIP en CETA.

CETA, de overeenkomst met Canada, kan dan klein en onschuldig lijken vergeleken met zijn grote broer TTIP, maar hij is niet minder gevaarlijk! Ook hij zal op de een of andere manier invloed hebben op elke Europese burger, van de voeding die we consumeren tot de prijs van ziekenhuisbezoeken! CETA zal standaarden waar we hard voor gevochten hebben naar beneden halen, de democratie uithollen en de rechtstaat ondermijnen.

Waarom zou je je zorgen maken over CETA? Het is in een verder gevorderd stadium dan TTIP. In oktober 2016 hebben de regeringen van de 28 lidstaten de overeenkomst getekend. Nu moet het Europese Parlement (EP) besluiten over CETA tijdens een stemming die al in december 2016 plaats zal vinden.

Voorafgaand aan deze stemming moeten de MEP’s weten hoe u over CETA denkt en is het belangrijk dat u openlijk met ze praat hoe u verwacht dat ze zullen stemmen.

In de eerste fase van de CETA CHECK hebben burgers MEP’s gevraagd naar onderwerpen in CETA die er het meest toe doen. Nu CETA binnenkort in het Europese Parlement gestemd wordt, is de tijd voor vragen voorbij. Nu komt het erop aan. Het is tijd voor de hamvraag. Vraag uw MEP’s of ze bereid zijn tegen CETA te stemmen!

Laten we dit overal in Europa naar buiten brengen: CETA gaat ons allemaal aan, niet alleen politici en de lobby’s van grote bedrijven. Terwijl u uw MEP’s aanspreekt of zelfs persoonlijk ontmoet, zullen burgers in de hele EU deze zelfde vraag stellen en vergelijkbare ontmoetingen organiseren.

Zodra uw MEP geantwoord heeft, zullen we dit publiceren via www.cetachek.eu zodat u de MEP’s die zich nog niet hebben uitgesproken kunt benaderen.

* * *

PS. Wil je de bezoekers van jouw website de CETA-CHECK laten doen? Creëer dan in slechts enkele minuten je eigen CETA CHECK widget hier!