Over Stop TTIP

Wij zijn een bondgenootschap van meer dan 500 Europese organisaties die campagne en actie voeren tegen TTIP en CETA. Wij zijn ervan overtuigd dat deze twee handels- en investeringsverdragen tot een halt moeten worden geroepen, omdat ze een bedreiging vormen voor democratie, rechtsstaat, milieu, gezondheid, openbare diensten alsmede de rechten van consument en werknemer. Zie onze korte inleiding voor meer details.

Zelf-georganiseerd Europees Burgerinitiatief

Het zelfgeorganiseerde Europees Burgerinitiatief Stop TTIP, heeft van 7 oktober 2014 tot 6 oktober 2015 handtekeningen ingezameld tegen TTIP en CETA . Gedurende dit jaar tekende 3,284,289 Europese burgers het initiatief, waarmee zij een duidelijk signaal tegen TTIP en CETA afgaven. We hebben het landen-quorum (het minimaal aantal benodigde handtekeningen) in 23 lidstaten gehaald. Ruim meer dan het Europees vereiste van 7 lidstaten, die nodig zijn voor een succesvol initiatief. Zie onze blog voor meer gedetailleerde resultaten.

Human_Chain_end

TTIP en CETA worden achter gesloten deuren verhandeld. De Europese Commissie is de instantie die voor de EU verantwoordelijk is voor de onderhandelingen en het afronden van de verdragen. Hoe kunnen wij de Europese Commissie beïnvloeden? Tot nog toe is het Europees Burgerinitiatief het enige instrument dat kan worden ingezet om de Commissie aan te sporen een bepaald thema ter hand te nemen, en wetswijzigingen door te voeren. Een succesvol initiatief dwingt ook een hoorzitting in het Europees Parlement af.

Op 15 juli 2014 hebben we een aanvraag ingediend tot registratie van ons EBI “STOP TTIP” bij de Europese Commissie. Toen gebeurde iets onverwachts: op 11 september 2014 wees de Commissie deze aanvraag af op grond van twee argumenten. In de eerste plaats claimt de Commissie dat de onderhandelingsmandaten voor TTIP en CETA geen wetsteksten zijn maar interne voorbereidende stukken tussen EU-instellingen en daarom niet aanvechtbaar via een EBI. In de tweede plaats claimt de Commissie dat zij geen negatieve ratificatievoorstellen kan doen en daarom geen gehoor kan geven aan de eis van het EBI om de onderhandelingen over TTIP en CETA niet af te ronden. Wij menen dat deze argumenten een wettelijke toets niet doorstaan en politiek gemotiveerd zijn. Je kunt hier een meer gedetailleerde uitleg vinden.

Rechtszaak voor het EHJ

Op 10 november 2014 heeft de STOP TTIP coalitie een rechtszaak aangespannen bij het Europese Hof van Justitie (EHJ) te Luxemburg. Indien succesvol, zou het initiatief de Commissie hebben gedwongen haar beleid ten aanzien van de akkoorden te heroverwegen en een hoorzitting te houden in het Europese Parlement.

– Achtergrondinformatie over de rechtszaak voor het EHJ
– Rechtskundig advies ten aanzien van de toelaatbaarheid van een Europees Burgerinitiatief tegen TTIP en CETA door prof. mr. dr. Bernhard Kempen (Universiteit van Keulen)

Ondanks alles hebben we besloten ons Europees Burgerinitiatief uit te voeren zonder toestemming van Brussel en hebben het een zelf-georganiseerd Europees Burgerinitiatief genoemd. Wij denken dat het ons democratisch recht als burgers van de EU is om inspraak te hebben in zaken die ons aangaan: zowel TTIP als CETA zullen diepgaande effecten hebben op onze levens en onze samenleving.

Europees Initiatief

Op 6 oktober eindigde de handtekeningen actie voor ons zelf-georganiseerde Burgerinitiatief (voor de resultaten klik hier). Toch hebben wij besloten om door te gaan en nog meer handtekeningen op te halen. Dit, omdat TTIP en CETA nog altijd niet van tafel zijn.

Terwijl wij handtekeningen ophaalden hebben we met veel personen gesproken die nog niet eerder van de verdragen gehoord hadden, en niet wisten wat voor een effect de verdragen zouden hebben. Opinie peilingen hebben laten zien: hoe meer mensen van TTIP en CETA weten, hoe groter de kans dat zij tegen de verdragen zijn.

Help ons deze beweging tegen TTIP en CETA nog groter en daadkrachtiger te maken. Onderteken het burgerinitiatief nu, en vertel ons verhaal verder!

Hieronder zijn de antwoorden te vinden op een aantal van de meest gestelde vragen over de campagne.

Wat hebben jullie gedaan met de handtekeningen die zijn verzameld voor het (z)EBI?
Van 07-10-2014 tot 06-10-2015 hebben we ongeveer 3,3 miljoen handtekeningen verzameld voor het zelfgeorganiseerd Europees Burgerinitatief tegen TTIP en CETA. Op 7 oktober 2015, als onderdeel van een actie in Brussel, hebben we de handtekeningen overhandigd aan de Europese Commissie. We vragen hen te stoppen met de onderhandelingen over TTIP en geen goedkeuring te verlenen aan CETA, de handelsovereenkomst met Canada. Daarnaast eisen we dat de Europese Commissie ons behandeld als een regulier EBI wat inhoudt dat wij een officiële reactie verwachten van de Europese Commissie en een publieke hoorzitting in het Europees Parlement. In september 2014 heeft de Europese Commissie een registratie als officieel EBI verworpen. Omdat wij deze beslissing zien als politiek gemotiveerd en staand op losse juridische grond, gaan we deze beslissing aanvechten bij het Hof van Justitie.

Wat gaat Stop TTIP doen als het EBI is afgelopen?
Het zelfgeorganiseerd Europees Burgerinitiatief (zEBI) was de belangrijkste activiteit voor de Stop TTIP associatie. Voor onze zEBI hebben we de regels van de Europese Commissie gevolgd voor een reguliere EBI. Een EBI heeft exact één jaar voor het verzamelen van handtekeningen. We zijn begonnen op 7 oktober 2014, dat betekent dat ons zEBI is afgelopen op 6 oktober 2015.
Desondanks zal Stop TTIP blijven bestaan. TTIP en CETA zijn nog geen halt toegeroepen. En daarom zullen we handtekeningen blijven verzamelen tegen deze overeenkomsten, maar onder een nieuwe naam, omdat we sinds het eind van het zEBI geen Europees Burgerinitiatief meer zijn. We zullen doorgaan als een Europees Initatief. Daarbij, additioneel aan de voortzetting van de handtekeningenverzameling, zullen we ook andere mogelijkheden ontwikkelen voor burgers om actief te worden tegen TTIP en CETA. Meer informatie hierover zal snel volgen.

Waarom gaan jullie door met de Stop TTIP campagne?
Ondanks dat we een geweldig resultaat hebben bereikt met onze handtekeningenverzameling – we verzamelden 3.284.289 handtekeningen en hebben de nationale quota gehaald in 23 staten (zeven waren nodig) – TTIP en CETA zijn nog niet verslagen. De EU zet de onderhandelingen voort en de voorstanders blijven adveteren voor de handelsovereenkomsten. Er is ook nog geen uitspraak gedaan over onze zaak bij het Hof van Justitie. Dit is waarom het nog steeds belangrijk is om te laten zien hoeveel mensen tegen de handelsovereenkomsten is.