Barcelona: Eerste stap richting een gemeenschappelijke Europese beweging.

AlcaldesTTIPFreeZone_zpsshpnawkk-600x336

Meer dan 40 burgermeesters en lokale overheden gaven gehoor aan de oproep van de Spaanse Noal TTIP campagne, de Europese campagnes en de gemeenteraad van Barcelona. Daarbij zijn ook meer dan 200 vertegenwoordigers van sociale bewegingen, milieu organisaties, vakbonden, taxi bedrijven, boerenorganisaties evenals politieke partijen en vertegenwoordigers van het Europese parlement samengekomen voor de twee daagse bijeenkomst. Het is de eerste bijeenkomst waarbij zo een grote diversiteit aan groepen samen komt voor het zelfde belang: Het voorkomen dat de lokale democratie wordt afgebroken in het belang van wereldwijde bedrijfswinsten.

Op 21 april zijn 40 gemeenten met elkaar aan tafel gaan zitten waarbij de discussie heeft geresulteerd in een algemene overeenkomst die als de verklaring van Barcelona is ondertekend met de eis tot opschorting van de huidige onderhandelingen voor TTIP en TiSA en het verwerpen van goedkeuring voor CETA. Het debat gaf gehoor aan lokale vertegenwoordigers die inmiddels geconfronteerd worden met de uitdaging een beleid te voeren dat de lokale economie steunt en opkomt voor het welzijn van de bewoners. De 40 vertegenwoordigers zagen TTIP als een grote bedreiging dat de lokale soevereiniteit ondermijnt. Deze declaratie toont niet alleen aan dat lokale besturen tegen de verdragen zijn, maar ook dat ze bezig zijn met voorstellen en alternatieven die vanuit lokaal niveau naar voren komen.

De tweede dag was bedoeld om gemeentebestuur, parlementariërs, experts en activisten die zich bezig hielden met de diverse bedreigingen die de handelsverdragen opleveren voor de lokale soevereiniteit, de kans te geven om informatie tussen elkaar uit te wisselen en ideeën met elkaar te delen. Er zijn verschillende werkgroepen gevormd: Om de TTIP, CETA, TiSA-vrije zones uit te breiden, om te garanderen dat burgers geïnformeerd blijven, om zich bezig te houden met andere belangrijke spelers (klein en groot bedrijf, agrarische sector, sociale voorziening etc.), en voor het promoten van een leefomgeving dat mogelijkheden bied en sociale en economische alternatieven ondersteund.

De twee dagen werden op vrijdag nacht met een openbaar evenement, geleid door de adjudant burgermester Gerarde Pisarello en de vertegenwoordigers van de Spaanse staat, de Catalaanse en Europese campagnes tegen TTIP, CETA en TiSA, afgesloten. Het evenement ging verder met een openlucht concert in Arc del Trionf van Barcelona met Che Sudaka die voor duizenden bezoekers optrad.

De twee daagse ontmoeting heeft getoond dat lokale overheden bereidheid zijn om een coalitie te sluiten dat niet alleen een oppositie tegen de handelsverdragen vormt, maar ook JA kan zeggen, dat in staat is de algemene fundamentele rechten van al die gene die betrokken zijn in de oppositie tegen de handels verdragen, die privé winsten en bedrijfshebzucht voor de belangen van de bevolking plaatst, te verdedigen.

Volgende stappen

“Tijdens de bijeenkomst bood de gemeenteraad van Grenoble aan om gastheer te zijn van de tweede Pan-Europese bijeenkomst tussen lokale overheden.
Ondertussen zullen de lokale campagnes verder werken aan het creëren van ruimte voor betrokkenheid en samenwerking tussen gemeenten bij het verzet tegen de verdragen.

De gemeente Barcelona stelt ruimte op haar website beschikbaar voor informatie over de verklaring, het evenement en een overzicht van de handtekeningen. Ook, is tijdens de vergadering van de Europarlementariërs voorgesteld om het Europese parlement uit te nodigen voor de presentatie van de verklaring.

De komende dagen zal twee minuten van de bijeenkomst gedeeld worden via internet, en er is een nieuwe website ontworpen om de informatiestroom publiekelijk en toegankelijk te maken: Klik hier

Voor meer informatie over de #BCNnoTTIP event: Klik hier.

Door: Lucia Bárcena Menéndez
Vertaler: Jos Dingenouts