Web-Banner 240 x 150

stop-ttip_240x150_eng01
Web-Banner 240×150 englisch (Version 1)
stop-ttip_240x150_eng02
Web-Banner 240×150 englisch (Version 2)
stop-ttip_240x150_eng02
Web-Banner 240×150 dänisch (Version 1)
stop-ttip_240x150_eng02
Web-Banner 240×150 dänisch (Version 2)
stop-ttip_240x150_de
Web-Banner 240×150 deutsch
stop-ttip_240x150_fr
Web-Banner 240×150 französisch
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 griechisch (Version 1)
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 griechisch (Version 2)
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 polnisch
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 portugiesisch
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 slowenisch
stop-ttip_240x150_esp
Web-Banner 240×150 spanisch